Konsultacijos

Mes Jums patarsime arba padėsime:

  • parengti projektavimo užduotį;
  • sudaryti kalendorinį projektavimo ar statybos darbų grafiką;
  • parengti projektavimo ar statybos darbų sutartį;
  • organizuoti statybos darbų rangovų atranką;

  • pasirinkti statyboje naudojamas medžiagas ir gaminius;
  • pasirinkti optimalius komforto sistemų pastatuose sprendimus;
  • nustatyti faktinius atliktų darbų kiekius, jų atitikimą projekto sprendiniams ar atliktų darbų kokybę, jei Jums kilo abejonių ar įtarimų dėl kitų statybos įmonių Jums atliktų darbų.